Binnenkort met unieke rekentool

Stikstofrechten kopen of verkopen?

Bij Stikstofrecht.nu komt vraag & aanbod van stikstofrechten samen

Over Stikstofrechten.nu

  • Transparante prijsvorming
  • Heldere marges
  • Actuele prijzen, vraag en aanbod
  • Efficiënte koppeling tussen verkopers en kopers van stikstof
  • Unieke rekentool tussen stikstofpartijen, stikstofdepositie en natura-2000 gebiedenStikstofrecht.nu is een online platform waarbij vraag en aanbod van stikstofrechten samenkomen. Met het online concept Stikstofrecht.nu willen wij op een eenvoudige en efficiënte manier kopers en verkopers van stikstofrechten aan elkaar koppelen.

Stikstofrecht.nu is een onderdeel van de platformen Fosfaatrecht.nu en Mestverwerken.nu. Het platform Fosfaatrecht.nu is gespecialiseerd in het online verhandelen van fosfaatrechten. Met het platform Mestverwerken.nu zorgen we dat veehouders op de meest voordelige en eenvoudige manier hun VVO’s kunnen afsluiten.

De beste match tussen koper en verkoper
Door onze unieke rekentool altijd de meest efficiënte koppeling tussen postcodegebied, stikstofdepositie en natura-2000 gebieden

Laatste nieuws

Stikstofrecht nieuws

Extern salderen stikstofruimte mogelijk

De komende maand wordt het voor veehouders mogelijk om extern te salderen, meldt samenwerkingsverband IPO (Interprovinciaal Overleg). Met extern salderen wordt het mogelijk om stikstofruimte over te nemen van veehouders die stoppen of gedeeltelijk stoppen. Naast het extern salderen wordt ook het verleasen van stikstofruimte mogelijk.
Lees artikel