Extern salderen stikstofruimte mogelijk

Extern salderen stikstofruimte mogelijk

De komende maand wordt het voor veehouders mogelijk om extern te salderen, meldt samenwerkingsverband IPO (Interprovinciaal Overleg). Met extern salderen wordt het mogelijk om stikstofruimte over te nemen van veehouders die stoppen of gedeeltelijk stoppen. Naast het extern salderen wordt ook het verleasen van stikstofruimte mogelijk.

Zuidelijke provincies extern salderen

Het extern salderen van stikstofruimte zal vanaf medio september mogelijk zijn in de zuidelijke provincies, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg, waarbij in Limburg extern salderen al langer kon. De provincie Overijssel wil in september ook extern salderen mogelijk maken. De andere provincies nemen de komende weken ook besluit over het toestaan van extern salderen.

Geen extern salderen in Gelderland

De Provincie Gelderland wil extern salderen met veehouderijen, waarbij stikstofruimte kan worden verkocht, niet toestaan. Voor veehouders in Gelderland is het enkel mogelijk om hun ongebruikte stikstofruimte tijdelijk te verleasen. De reden waarom de Provincie Gelderland enkel stikstofruimte verleasebaar wil maken, is dat deze bang zijn dat extern salderen zal leiden tot ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven.

30% afroming bij extern salderen

Bij de verkoop van stikstofruimte wordt er 30% afgeroomd. De koper ontvangt 70% van de verkochte ruimte. De afgeroomde stikstofruimte komt ten goede aan de natuur.

Verleasen stikstofruimte

Naast het extern salderen is het ook mogelijk om een gedeelte van de stikstofruimte te verleasen. Veehouders kunnen tijdelijk minder dieren houden, tijdelijk stoppen en een gedeelte van hun stikstofruimte verleasen.

Bij het verleasen van stikstofruimte vindt er ook 30% afroming plaats. Het is nog niet duidelijk of deze 30% ook definitief weg is.

Latente uitstootruimte

Bij extern salderen van stikstofruimte worden de stikstofrechten door een ander bedrijf overgenomen. De latente uitstootruimte (nog niet gerealiseerde vergunde ruimte), die bij de verkoper beschikbaar is komen bij extern salderen te vervallen. Dit is het verschil tussen de feitelijke gerealiseerde capaciteit en de ruimte in de vergunning.

Veehouders die hebben deelgenomen aan de subsidieregeling sanering varkenshouderij of een andere saneringsregeling, of een stoppersregeling kunnen hun stikstofruimte niet verhandelen.